توده های کناری مقعد

 

انواع توده های کناری  : 

عبارتند از 1- هموروئید های خارجی  2- زائده های گوشتی sentinel pile یا زائده نگهبان 3- انواع زگیل های تناسلی  4-  انواع توده های فیبرومی  

این توده ها براحتی توسط لیزر بدون نیازبه هر گونه بیهوشی وبستری ، درمان میگردند.